Çfarë janë "Red Flags" ?

Hijëzimi me të kuqe nuk do të thotë që tenderi është i korruptuar por që përmbush kushtet e parapara për "red flag".

Viti